Over Het Blauwe Fonds

Het Blauwe Fonds is een particulier fonds dat geld beheert uit schenkingen en nalatenschappen van mensen en organisaties die lhbti-emancipatie een warm hart toedragen. Dat geld wordt vervolgens, op aanvraag, geïnvesteerd in projecten die lhbti-emancipatie verbeteren. Hierbij staan betrouwbaarheid en doelmatige besteding voorop.

Het Blauwe Fonds voert zelf geen projecten uit, maar zij worden door particulieren bij ons aangedragen. Wij geloven in de kracht van deze (particuliere) initiatieven en staan klaar om deze financieel te steunen. Hierbij richten wij ons specifiek op projecten die een relatie hebben met de volgende drie thema’s of pijlers:

  • Jongeren die worstelen met hun coming-out
  • Oudere lhbti’ers in zorginstellingen
  • Kwetsbare lhbti’ers met een migratie-achtergrond

Lees over de projecten die wij steunen. Dit alles kunnen wij als vrijwillig bestuur alleen uitvoeren dankzij de financiële bijdrage en het vertrouwen van onze Vrienden.

Het Blauwe Fonds en andere lhbti-organisaties

Er zijn diverse organisaties in Nederland die zich richten op lhbti-emancipatie met ieder een eigen doel of rol. Het Blauwe Fonds onderscheidt zich door financiële degelijkheid en onafhankelijkheid. De organisaties en projecten die wij steunen, komen soms financieel net iets tekort om het verschil te maken. Met een klein bestuur zijn we slagvaardig en zien we kansen.