Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Over Het Blauwe Fonds

Het Blauwe Fonds investeert in projecten die de LHBTI-emancipatie verbeteren. We zijn een particulier fonds dat op een professionele en transparante manier wordt bestuurd. De bestuurders werken onbezoldigd voor Het Blauwe Fonds. Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van giften staan voorop. Het Blauwe Fonds voert zelf geen projecten uit: wij geloven in de kracht van (particuliere) initiatieven en staan klaar om deze financieel te steunen. Dat kunnen we alleen doen met uw hulp.

Wij richten ons specifiek op drie thema’s:

  • Hulp aan oudere LHBTI’ers,
  • Jongeren binnen de LHBTI-doelgroep. Met name zij die worstelen met hun coming out,
  • Steun aan LHBTI’ers met een migratie-achtergrond.

Het Blauwe Fonds beheert geld uit schenkingen en nalatenschappen van mensen en organisaties die de LHBTI-emancipatie een warm hart toedragen. Zoals u. Zodat de vruchten vanLHBTI-emancipatie bewaard blijven voor de volgende generaties.

Het Blauwe Fonds en andere homo-organisaties

Het Blauwe Fonds ondersteunt organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie. Er zijn diverse organisaties in Nederland die zich richten op de LHBTI-emancipatie met ieder een eigen rol. Het Blauwe Fonds onderscheidt zich door financiële degelijkheid en onafhankelijkheid. Met een klein bestuur zijn we slagvaardig en we zien kansen.

De financiële kracht achter LHBTI-emancipatie

De organisaties die wij steunen, komen soms financieel iets tekort om het verschil te maken. Lees meer over de projecten die wij steunen.

Wie vormen Het Blauwe Fonds?

Fotograaf Frits Schroeder

Het Blauwe Fonds heeft een actief bestuur, de leden vormen het kloppende hart van het fonds Dennis Boutkan (voorzitter), Ibrahim Cirak (penningmeester), Brandon O’Dell (algemeen bestuurslid), Jaus Müller (algemeen bestuurslid). Daarnaast zijn er de Vrienden van het Blauwe Fonds, zij steunen ons fonds jaarlijks met een bijdrage. Ook onze ambassadeurs zetten zich in voor onze stichting. Krachtens de statuten van Het Blauwe Fonds is er een Raad van Toezicht ingesteld. Merel Verburgt (freelance adviseur) verzorgt voor ons de PR & Fondsenwerving. Lees over onze organisatie op de pagina Bestuur.

Historie

Het Blauwe Fonds is opgericht op 25 oktober 2007 door de drie ‘founding fathers’ Coos Huijsen, Ernst Nijkerk en Tom Mikkers samen met Lank Bos en Peter Bost.  Leer meer over het ontstaan van Het Blauwe Fonds.

twitter