Ons verhaal

Het Blauwe Fonds is opgericht op 25 oktober 2007 door onze drie founding fathers Coos Huijsen, Ernst Nijkerk en Tom Mikkers, samen met Lank Bos en Peter Bost. Zij wilden een actieve bijdrage leveren aan de verankering van lhbti-emancipatie door de financiële kracht te zijn achter emancipatieprojecten. Wij zijn trots op de energie en ideeën waarmee zij geheel op eigen kracht het private fonds zijn gestart.

 

Oud-voorzitter Coos Huijsen: “Naast het maatschappelijke doel om de homo-emancipatie permanent te bewaken en te versterken, hadden we alle drie ook een persoonlijke reden om Het Blauwe Fonds op te richten. Het betreft de vraag aan wie we na onze dood onze bezittingen willen nalaten. Buitenstaanders vullen simpelweg voor je in dat je bezit naar je familie gaat. Deze vanzelfsprekendheid stoorde ons. Omdat we het als onpersoonlijk en fantasieloos ervaren. Bovendien hebben onze familieleden het vaak prima. Zo bleken meerdere vrienden rond te kijken naar een doel voor hun nalatenschap die we als zinvol ervaren en waar we ons persoonlijk bij betrokken voelen. Zo kwamen we op het idee om Het Blauwe Fonds op te richten.”

 

Coos Huijsen

Coos Huijsen is historicus en schrijver. Hij was het eerste Tweede Kamerlid dat als eerste parlementariër ter wereld openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Coos stond aan de wieg van verruiming van wetgeving om burgerrechten van homoseksuelen mogelijk te maken. Lees ook zijn interview in de Gaykrant uit december 2017.

 

Ernst Nijkerk

Ondernemer Ernst Nijkerk is CEO van Internationaal opererend ICT Bedrijf Nijkerk Holding. Ernst bekleedt bestuursfuncties met een sterke sociale en charitatieve focus en is zeer betrokken bij goede doelen organisaties.

 

Tom Mikkers

Theoloog Tom Mikkers was algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Zij waren in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld dat het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht.

 

Momenteel zijn zowel founding father Ernst Nijkerk (Raad van Toezicht), als ook Peter Bost (Raad van Toezicht) en Lank Bos (ambassadeur) nog nauw aan ons fonds verbonden.