Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Historie

Founding Fathers

Het Blauwe Fonds is opgericht door de ‘founding fathers’ Coos Huijsen, Ernst Nijkerk, Tom Mikkers, Lank Bos en Peter Bost.  Zij wilden een actieve bijdrage leveren aan de verankering van de lhbti-emancipatie door de financiële kracht te zijn achter emancipatieprojecten. Coos, Ernst en Tom vormden vanaf de begindatum het hart van het bestuur en waren tot en met 2017 aan ons Fonds verbonden.

Wij zijn trots op de energie en ideeën waarmee onze founding fathers geheel op eigen kracht het private fonds zijn gestart.

Coos Huijsen is historicus en schrijver. Hij was het eerste Tweede Kamerlid dat als eerste parlementariër ter wereld openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Coos stond aan de wieg van verruiming van wetgeving om burgerrechten van homoseksuelen mogelijk te maken.

Ondernemer Ernst Nijkerk is sinds 1983 manager van een internationaal ICT-bedrijf Nijkerk Holding. Ernst bekleedt bestuursfuncties met een sterke sociale en charitatieve focus en is zeer betrokken bij goede doelen organisaties.

Theoloog Tom Mikkers was algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Zij waren in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld dat het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht.

Coos Huijsen licht toe:  ‘Naast het maatschappelijke doel om de homo-emancipatie permanent te bewaken en te versterken, hadden we alle drie ook een persoonlijke reden om Het Blauwe Fonds op te richten. Het betreft de vraag aan wie we na onze dood onze bezittingen willen nalaten. Buitenstaanders vullen simpelweg voor je in dat je bezit naar je familie gaat. Deze vanzelfsprekendheid stoorde ons. Omdat we het als onpersoonlijk en fantasieloos ervaren. Bovendien hebben onze familieleden het vaak prima. Zo bleken meerdere vrienden rond te kijken naar een doel voor hun nalatenschap die we als zinvol ervaren en waar we ons persoonlijk bij betrokken voelen. Zo kwamen we op het idee om Het Blauwe Fonds op te richten.’

Lees ook het interview in de Gaykrant met onze oud voorzitter Coos Huijsen (december 2017).

 

twitter