Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Bestuur

Wie vormen Het Blauwe Fonds?

Het Blauwe Fonds heeft een actief bestuur, de leden vormen het kloppende hart van het fonds Dennis Boutkan (voorzitter), Ibrahim Cirak (penningmeester), Brandon O’Dell (secretaris), Jaus Müller (algemeen bestuurslid).

De oprichters Coos Huijsen, Ernst Nijkerk en Tom Mikkers zijn nog steeds betrokken bij het fonds. Daarnaast zijn er de Vrienden van Het Blauwe Fonds, zij steunen ons fonds maandelijks met een bijdrage. Ook onze ambassadeurs zetten zich in voor onze stichting. Merel Verburgt verzorgt voor ons de PR&Fondsenwerving.

Het bestuur stelt zich voor

De foto’s zijn gemaakt door Frits Schroeder.

Dennis Boutkan (1966), voorzitter

Sinds 1 januari 2018 is Dennis Boutkan voorzitter van het Blauwe Fonds en hij is daarmee het gezicht naar buiten toe. Hij leidt de bestuursvergaderingen en coördineert de werkzaamheden van het fonds. In het verleden heeft hij zich onder andere ingezet voor het COC en de Roze Filmdagen. Van origine is Dennis organisatiepsycholoog en zelfstandig ondernemer. Daarnaast is hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA. Dennis vindt het belangrijk om verder te bouwen aan de LHBTI-emancipatie in Nederland. Dennis: “We staan op de schouders van onze voorgangers in de emancipatiestrijd en het behouden van verworven rechten is zeker geen vanzelfsprekendheid. Daarom zet ik mij vol liefde in voor Het Blauwe Fonds.”

Ibrahim Cirak (1979), penningmeester

Ibrahim is de penningmeester en richt zich op het financiële beheer van Het Blauwe Fonds. Daarnaast stelt hij de begroting op en het financieel jaarverslag. Zijn werkervaring bij diverse banken, waaronder de ING, komt daarbij goed van pas. Voorheen heeft hij zich onder andere ingezet voor de homo-emancipatie van homoseksuele jongeren/mannen uit minderhedengroepen. Ook de doelgroepen die het Blauwe Fonds ondersteunt liggen hem na aan het hart. “Het zijn relatief kwetsbare groepen die niet de aandacht krijgen wat ze verdienen. Door deze bestuursfunctie kan ik mijn bescheiden bijdrage leveren aan hulp en zichtbaarheid van deze jongeren.” aldus Ibrahim.

Brandon O’Dell (1974), algemeen bestuurslid

Brandon is secretaris en houdt zich binnen het bestuur bezig met fundraising en nalatenschappen.

Brandon is secretaris en houdt zich binnen het bestuur bezig met fundraising en nalatenschappen.  Hij begon uit als professionele balletdanser.  Tegenwoordig is hij consultant voor business development en fondsenwerving en personal coach en adviseur. Naast zijn bestuur functie bij Het Blauwe Fonds, zit hij in de Raad van Toezicht voor de Henny Jurriens Stichting en in de adviesraad voor het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Brandon: “Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn en openlijk lief te hebben. Voor veel mensen is dit onmogelijk. Het Blauwe Fonds ondersteunt pragmatische en lokale projecten in Nederland die een verschil maken voor LHBTI- emancipatie.”

Jaus Müller (1985), algemeen bestuurslid

Jaus Müller richt zich als algemeen bestuurslid op de communicatie, social media en het schrijven van teksten. Jaus Müller richt zich als algemeen bestuurslid op de communicatie, social media en het schrijven van teksten. Ooit is hij begonnen als journalist bij NRC Handelsblad. Tegenwoordig werkt hij als officier binnen de Koninklijke Landmacht waar hij militaire geschiedenis doceert. Daarnaast is hij secretaris van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK). Een bestuursfunctie bij het Blauwe Fonds is zijn manier om bij te dragen aan een verbetering van het werk- en leefklimaat van LHBTI-ers. Jaus: “Ik doe dit vanuit de overtuiging dat emancipatie nooit voltooid is en telkens weer onderhoud vereist. Het Blauwe Fonds voorziet hierin door projecten te steunen die bijdragen aan de emancipatie.”

Ondersteuning bestuur

Merel Verburgt (freelance adviseur) versterkt het fonds op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Hierbij werkt ze nauw samen met het bestuur. Vanuit haar eigen bureau Merel& helpt zij organisaties met projectmanagement en marketingcommunicatie. Merel: ‘Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Het Blauwe Fonds steunt projecten die impact maken en een bal aan het rollen brengen voor LHBTI’ers. Hier draag ik graag aan bij door ideeën om te zetten in actie en vrolijk te coördineren.”

Raad van Toezicht

Krachtens de statuten van Het Blauwe Fonds is er een Raad van Toezicht ingesteld. Deze bestaat op dit moment uit vier leden: prof. dr. Olaf Sleijpen (DNB), dhr. Jan Driessen (Q&A| Communicatie), dhr. Ernst Nijkerk (Nijkerk Holding), dhr. Peter Bost (ondernemer/jachtbouwer).

Ambassadeurs

Het Blauwe Fonds heeft vier  ambassadeurs die het fonds vertegenwoordigen op bijzondere gelegenheden en het een gezicht geven. Dit zijn Arthur Japin, Arthur van Schendel, Martin van Gelder en Lank Bos.

Arthur Japin

Arthur Japin is schrijver en al een aantal jaren ambassadeur voor Het Blauwe Fonds. Alle romans van Japin hebben hetzelfde thema: hoe houdt een buitenstaander zich tussen anderen staande. Arthur: ”Nederland is een tolerant land en is daar trots op. Maar tolerantie is iets anders dan acceptatie, eerder het tegenovergestelde. Iemand tolereren is zeggen: ‘Jij bent anders, maar ik duld jou.’ Dat dulden kent een grens. Iedereen die tot een minderheid behoort, is zich die grens dag in dag uit bewust. Het is hier al heel lang mogelijk dat een man een andere man kust of dat ze samen hand in hand lopen, maar dat voelt NOOIT als vanzelfsprekend. Het Blauwe Fonds bewaakt en versterkt de rechten van homoseksuelen. Dat is noodzakelijk, omdat jongeren nog steeds worstelen met hun coming-out en ook LHBTI-ouderen het moeilijk hebben”

Arthur van Schendel

Was voorheen directeur van het Amsterdams Uit Buro en mede-initiatiefnemer van de Uitmarkt. Daarnaast is hij vooral bekend door de diverse betaalde werk- en vrijwillige bestuursfuncties in Amsterdam. Arthur: “De redenering van de oprichters van Het Blauwe Fonds is ijzersterk. Normaal gesproken geeft iemand z’n erfenis door aan z’n kinderen. Vele homo’s en lesbiennes hebben geen directe eigen bloedverwante kinderen. Waarom zouden die erfenissen dan naar neven en nichten gaan? Eigenlijk is het doorgeven aan of ten behoeve van jongere homo’s en lesbiennes een veel logischer en nuttiger doel. We staan per slot van rekening op de schouders van hen die ons voor gingen. Onze voorouders en in ons geval dus onze homo/lesbo voorouders die de weg voor ons hebben geplaveid.

Martin van Gelder

Martin is makelaar en taxateur o.g. in de metropool Amsterdam. Een deel van zijn klantenkring valt in de doelgroep van Het Blauwe Fonds. Martin hoorde ooit van Het Blauwe Fonds via zijn buurman en oprichter Coos Huijsen, nu komt het soms als vanzelfsprekend aan de orde in gesprekken met zijn klanten. Martin: ” Als ik nieuwe klanten krijg, die van de heren- of damesliefde zijn, dan komt het onderwerp over nalaten wel eens aan de orde. Dat gebeurt op een natuurlijke manier. Ik vertel ze over Het Blauwe Fonds, dat ze vriend van het fonds kunnen worden, bijzondere bijeenkomsten kunnen bijwonen of kunnen nalaten.”

Lank Bos

Lank Bos heeft een eigen adviesbureau en adviseert instellingen in de 1e lijns gezondheidszorg. Daarvoor was hij 35 jaar manager van een multidisciplinaire praktijk voor fysiotherapie in Amsterdam. Hij is een van de founding fathers van Het Blauwe Fonds en sinds 2018 ambassadeur. Lank:”Ik vind het heel belangrijk dat kinderen onbevangen hun seksuele oriëntatie kunnen beleven. Zolang dat in Nederland niet het geval is, vind ik dit onacceptabel. Ieder kind verdient een onbevangen jeugd. Mijn stelling is dat als je als kind onbevangen kunt opgroeien, je veel sterker in het leven staat. We hebben daarin nog een wereld te winnen.”

 

twitter