Aanvraag subsidie

Heb je een goed idee voor een activiteit of project in jouw buurt, stad of in Nederland?  Dat lhbti’ers versterkt en bijdraagt aan lhbti-emancipatie? Valt het binnen de doelstellingen van Het Blauwe Fonds? Dan kun je bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning (subsidie) indienen.

Voorwaarden

Wij hanteren een aantal voorwaarden waar organisaties/projecten aan moet voldoen voor het indien van een aanvraag. Bekijk de Voorwaarden

Het fonds ontvangt ook aanvragen voor culturele uitingen zoals boeken, films of voorstellingen met als thema lhbti. Dit valt echter niet onder onze doelstellingen. Wij nemen deze aanvragen dan ook niet in behandeling.

Ook algemene aanvragen voor Pride-gerelateerde evenement worden niet in behandeling genomen. Tenzij het een specifiek evenement is dat past binnen één van onze drie pijlers.

Aanvraagprocedure

Is de aanvraag compleet? Stuur deze dan per mail aan ons. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Vergaderdata

Het bestuur van Het Blauwe Fonds vergadert zes à  zeven keer per jaar.

De eerste vergaderdata voor 2024 zijn als volgt vastgesteld:

  • woensdag 10 januari
  • woensdag 28 februari
  • dinsdag 23 april
  • dinsdag 18 juni
  • dinsdag 17 september
  • dinsdag 19 november

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend zijn om mee te kunnen in de vergadering.

Tips voor aanvraag

  • Doe de aanvraag tijdig in verband met onze jaarplanning.
  • Formuleer het projectplan SMART.
  • Controleer of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en stuur in één keer alle benodigde informatie mee

 

Vragen? Neem dan contact met ons op via mail.