Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Aanvraag subsidie

Heeft u een goed idee voor een activiteit of project in uw buurt, stad of in Nederland dat LHBTI-ers versterkt en bijdraagt aan LHBTI-emancipatie? Valt het binnen de doelstellingen van Het Blauwe Fonds? Dan kunt u bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning (subsidie) indienen.

Voorwaarden

Wij hanteren een aantal voorwaarden waar organisaties/projecten aan moet voldoen.  Bekijk ze hier: Voorwaarden subsidie aanvraag Het Blauwe Fonds 2019

Het fonds ontvangt ook aanvragen voor culturele uitingen zoals boeken, films of voorstellingen met als thema homoseksualiteit. Dit valt echter niet onder onze doelstellingen. Wij nemen deze aanvragen dan ook niet in behandeling.

Ook algemene aanvragen voor Pride gerelateerde evenement worden niet in behandeling genomen. Tenzij het een specifiek evenement is dat past binnen één van onze drie pijlers.

Aanvraagprocedure

Is de aanvraag compleet? Stuur deze dan per mail aan ons. Binnen twee weken hoort u op welke termijn het bestuur de aanvraag gaat beoordelen. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Tips voor aanvraag

  • Doe de aanvraag tijdig in verband met onze jaarplanning.
  • Formuleer het projectplan SMART.
  • Controleer of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en stuur in één keer alle benodigde informatie mee

Heeft u vragen over subsidie aanvragen?  Neem dan gerust contact met ons op via mail.

twitter