Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Projecten

Het Blauwe Fonds ondersteunt projecten die LHBTI-emancipatie in Nederland bevorderen. Lokaal en met impact. Onderstaand een greep uit de gesteunde projecten. We steunen tussen 5-10 projecten per jaar.

Corporate Queer

Corporte Queer is een online platform voor LHBTI-professionals met als doel om de heteronorm in het bedrijfsleven uit te dagen. Op Coming Out Day 2019 lanceerde zij een postercampagne met woorden rondom seksualiteit en gender voor bedrijven als ‘conversation starter’. Met als doel werknemers bewust te maken dat ook op hun werkvloer LHBTI-ers werken.

Roze ode aan de Synode

Het project Roze ode aan de Synode is ter ere van het 400-jarig jubileum van de Dordtse Synode (2019): een kunstexpositie, een LHBTI-Congres, een benefietdiner en de thema-avond Hoe Gastvrij zijn wij? Met het congres heeft Dordrecht Pride een open gesprek op gang gebracht tussen (gelovige) LHBTI’ers en kerken om opnieuw de verbinding te zoeken.

LHBTQI+ buddy project

Vluchtelingen met LHBTI-achtergrond worden door vrijwilligers van Stichting Prisma Groep gekoppeld aan Nederlanders die de vluchtelingen wegwijs maken in de Nederlandse samenleving. Mede dankzij een bijdrage van Het Blauwe Fonds zijn er in 2019 75 buddy’s gekoppeld aan een vluchteling.

Tentoonstelling With Pride van IHLIA

Het veertig jarige jubileum van IHLIA LGBT Heritage werd gevierd met de tentoonstelling With Pride, waarin de strijd voor lhbti-emancipatie van de afgelopen veertig jaar centraal stond (2019-2020). Van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie tot wettelijke gelijkstelling.

Roze Danspaleizen

Het Roze Danspaleis toert door Nederland met een theatraal event en brengt (LHBTI-) ouderen in beweging. Muziek is het middel om ouderen te raken, te mobiliseren en met elkaar in contact te brengen.

 

Crowdfunding Meer dan Gewenst

Laten zien dat LHBT’ers een gezin kunnen vormen. Met de allereerste LHBT-familieboot op de Canal Parade in Amsterdam (2018). Dát was het doel van Stichting Meer dan Gewenst de Nederlandse stichting voor roze ouderschap. Het Blauwe Fonds steunde dit initiatief met een crowdfundingdactie. Gulle gevers uit ons netwerk doneerde aan deze mooie, zichtbare familieboot.

Theatervoorstelling Homonologen

Homonologen stimuleert op een vernieuwende en creatieve manier kennis en wederzijds begrip over homoseksualiteit. En laat middelbare scholieren met een voorstelling zien dat homoseksualiteit net zo spannend, kwetsbaar, mooi, lelijk, heftig of saai kan zijn als heteroseksualiteit. (Foto Rosemarijn van Hoof)

Gay Deaf-Pride

Gay Deaf Pride ontving ondersteuning voor het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten voor circa 150 bezoekers tijdens Amsterdam Pride (2018). Hierbij werd aandacht besteed aan thema’s als veiligheid en gezondheid voor de doel- groep van dove en slechthorende LHBTI-ers, vaak een vergeten doelgroep.

Onzichtbare Ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het bestrijden van eenzaamheid onder alle ouderen. Met steun van Het Blauwe Fonds is het project Onzichtbare Ouderen opgezet. Het maakt seksuele diversiteit bespreekbaar bij woonzorginstellingen, eerstelijnshulpverleners en in het onderwijs.

 

Dordrecht Pride

Tijdens de Dordrecht Pride (2017) ondersteunde Het Blauwe Fonds het speciale programma voor LHBTI- ouderen. De organisatie van Dordrecht Pride :“Wij hechten er veel waarde aan om met een programma speciaal voor de oudere doelgroep van start te gaan om roze ouderen te ondersteunen. Hiermee pakt Dordrecht Pride als festival de verontrustende signalen op over de verslechterde tolerantie welke roze ouderen ervaren in onze regio.”

ANNE+

ANNE+ een serie over de lesbische Anne heeft een aanmoedigingssubsidie ontvangen voor de promotie van de serie. Hiermee steunen we de coming-out van jonge LHBTI-ers.

Lespakket tegen pesten

Pakket van Stichting Edudivers om pesten van LHBTI jongeren tegen te gaan. Het pakket bestaat uit een korte film en een (gratis) lespakket. Het doel van de les is: coming out bespreekbaar te maken en jongeren die onzeker zijn over hun seksualiteit te ondersteunen.

Muziekstuk 10 jaar openstelling burgerlijk huwelijk

De Nederlandse componist Willem Jeths schreef in 2011 een speciaal muziekstuk ter gelegenheid van ’10 jaar openstelling van het burgerlijk huwelijk’. De compositie ‘Monument to a universal marriage’ en de première werden mogelijk gemaakt dankzij steun van Het Blauwe Fonds.

Aanvraag subsidie

Heeft u een goed idee voor een activiteit of project in uw buurt, stad of in Nederland? Draagt het bij aan de doelstellingen van Het Blauwe Fonds? Dan kunt u bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen voor activiteiten en projecten. Lees meer.

 

twitter