Het Blauwe Fonds komt soms als vanzelfsprekend aan de orde.