Nalaten

Er is veel verbeterd in Nederland op het gebied van lhbti-emancipatie, maar we zijn er nog niet. Zelfs in ons land zien wij hoeveel werk er nog te doen is. Samen kunnen we toekomstige generaties een veilige omgeving bieden in Nederland, waarin iedereen openlijk en probleemloos zichzelf kan zijn.

 

Denk je na over de generaties na je, neem dan Het Blauwe Fonds op in je testament. Daar zijn twee mogelijkheden voor:

Erfstelling

Je kan Het Blauwe Fonds opnemen in je testament als (mede)erfgenaam. Dit heet erfstelling. Het Blauwe Fonds ontvangt dan een percentage van de nalatenschap. Je beslist zelf vantevoren welk percentage dat is.

Legaat

Wil je Het Blauwe Fonds niet tot erfgenaam maken, maar wel in een testament opnemen? Kies dan voor de optie legaat. Met een legaat bepaal je hoeveel geld of welk goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) je nalaat aan Het Blauwe Fonds.

Nalaten kan aan één van de werkterreinen van Het Blauwe Fonds maar je kan ook kiezen voor een specifiek onderwerp door het opstellen van een Fonds op Naam. Dit is mogelijk zowel bij legaat als bij erfstelling. Je legt het vast in je testament. Daarbij kan je onze voorbeeldteksten gebruiken.

Heb je hier vragen over? Wij denken graag mee. Neem hiervoor contact op met Geer Oskam (bestuurslid Het Blauwe Fonds) 06- 46 75 54 09 of stuur een e-mail

Meer informatie

Goede doelen zoals Het Blauwe Fonds zijn vrijgesteld van successierecht. Dit betekent dat er van het bedrag dat je schenkt niets naar de belastingdienst gaat. De gehele schenking komt dus ten goede aan belangrijke projecten.

Onze stichting heeft de ANBI-status. Dit betekent dat je ervan uit kunt gaan dat je gift verantwoord besteed wordt en dat de stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status onder nr. 818610657. Leer meer over de ANBI-status.

Wil je aanvullende informatie? Dan gaan we graag met jou in gesprek om je wensen te bespreken. Neem contact met ons op per e-mail