Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Ik vind je bijzonder

Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn. Of je nou op vrouwen valt, op mannen of op allebei. Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds rechten van homoseksuelen. 

Wij willen toekomstige generaties homoseksuelen een veilige en geaccepteerde omgeving bieden in Nederland, waarin ze  openlijk en ongeremd zichzelf mogen en kunnen zijn.

Financiële kracht

Het Blauwe Fonds heeft de ambitie om de financiële kracht te zijn achter de homo-emancipatie. Zodat burgerrechten van homoseksuelen waarvoor zo hard is gestreden in de afgelopen decennia ook voor volgende generaties gewaarborgd blijven.

Onze thema’s

Wij richten ons op drie thema’s: hulp aan oudere homoseksuelen, het stimuleren van programma’s die jonge homo’s behulpzaam zijn bij hun coming out en steun aan programma’s waarin het geweld tegen homo’s wordt bestreden.

Steun het Blauwe Fonds

We nodigen u van harte uit  Het Blauwe Fonds te steunen en bij te dragen aan een samenleving waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Wij zorgen ervoor dat uw geld goed besteed wordt. Geef aan Het Blauwe Fonds en draag bij aan blijvende emancipatie van LHBTI’s.

Ja, ik steun het Blauwe Fonds.


Hart voor LHBTI-emancipatie

Er is de afgelopen decennia veel bereikt op het gebied van LHBTI-emancipatie. Homoseksuelen en lesbiennes kunnen trouwen. In organisaties zie je vaker openlijk homoseksuelen en in kerken zijn homoseksuelen actief waar het 40 jaar geleden ondenkbaar zou zijn. Het gaat dus zeker goed met de homo-emancipatie. Maar verworven rechten zijn nooit vanzelfsprekend.

Vrijheid homoseksuelen permanent bewaken. Want vrijheid blijkt kwetsbaar.

De acceptatie van homoseksuelen en lesbiennes staat vooral op sociaal niveau onder druk:

 • Leraren en leerlingen durven op school niet voor hun seksuele geaardheid uit te komen. Scholieren zijn minder tolerant naar homoseksuelen.
 • Verbaal en fysiek geweld tegen homo’s en lesbiennes neemt nog steeds toe. Tussen 2011 en 2012 zelfs een verdubbeling (Verwey-Jonker Instituut)
 • Homojongeren doen tot 5 maal vaker een zelfmoordpoging dan heterojongeren (Sociaal-Cultureel Planbureau).
 • Vanzelfsprekendheid om vanuit een godsdienstige overtuiging homo’s te discrimineren in het publieke debat.

Als minderheid zullen homo’s en lesbiennes blijvend last houden van intolerante groeperingen die hun vrijheid willen beperken. Homo-emancipatie en burgerrechten vragen dus voortdurend om actie. Laurens Buijs schreef hierover in 2016 in de Correspondent: ‘Hollandse homoacceptatie: je mag het wel zijn, maar je moet het niet te veel tonen’

Acties en initiatieven kosten geld. En daar helpt Het Blauwe Fonds bij.

Het Blauwe Fonds heeft voor 2017-2019 drie thema’s  aangewezen die als uitgangspunt dienen voor het verlenen van geldelijke steun:

1. Hulp aan oudere homoseksuelen.

Hiertoe werkt Het Blauwe Fonds op dit moment intensief samen met het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds heeft dankzij financiële hulp van Het Blauwe Fonds een speciale medewerker aangetrokken die in overleg met centra waar ouderen wonen een programma ontwikkelt rond acceptatie van homoseksualiteit bij ouderen.

2. Stimuleren van programma’s die jonge homo’s behulpzaam zijn bij hun coming out

In 2012 heeft Het Blauwe Fonds een bijdrage gegeven aan de productie van de film Ruben. Daarnaast heeft het Blauwe Fonds de Stichting Edudivers financieel gesteund. Zij hebben een programma rond jongeren en coming out op middelbare scholen. In 2013 heeft Het Blauwe Fonds een succesvolle fundraise georganiseerd voor lespakketten van Edudivers. In 2016 steunden wij de theatervoorstelling ‘Homonologen’ met een voorstelling voor middelbare scholen.

3. Steun aan programma’s waarin het geweld tegen homo’s wordt bestreden

Het Blauwe Fonds heeft een bijdrage gegeven voor het ‘Meldpunt Homopesten’, een initiatief van de voormalige Gay Krant, dat inmiddels is omgevormd tot een online medium.

Homo-emancipatie financieel steunen

Het Blauwe Fonds wil de rechten en vrijheden van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen permanent bewaken en versterken. Dit doen we door homo-emancipatie projecten financieel te steunen. Dit doen we samen met mensen en organisaties die de homo-emancipatie een warm hart toedragen. Hoe doen we dit?

 • Verwerven giften en donaties
 • Beheren van schenkingen en nalatenschappen

Steun aan LHBTI-emancipatie

Het Blauwe Fonds wil de financiële kracht zijn achter homo-emancipatie zodat niet alleen nu maar ook later homoseksuelen zich in onze samenleving veilig kunnen blijven voelen. We hebben uw steun hard nodig.

Wij richten ons op drie thema’s: hulp aan oudere homoseksuelen, het stimuleren van programma’s die jonge homoseksuelen behulpzaam zijn bij hun coming out en steun aan programma’s waarin het geweld tegen homoseksuelen wordt bestreden.

Steun het Blauwe Fonds

Acties en initiatieven kosten geld. En daar helpt Het Blauwe Fonds bij. Het Blauwe Fonds beheert geld uit schenkingen, donaties en nalatenschappen van mensen en organisaties die de homo-emancipatie een warm hart toedragen. Zoals u. Zodat de vruchten van homo-emancipatie bewaard blijven voor de volgende generaties.

Wilt u bijdragen aan de homo-emancipatie in Nederland?

U kunt het Blauwe Fonds op diverse wijze steunen:

 • Word vriend en steun ons financieel
 • Doneer direct
 • Volg ons op Twitter, Linkedin, Facebook
 • Het Blauwe Fonds in uw testament. Neem voor meer informatie gerust contact op met Brandon O’Dell (secretaris) via info@hetblauwefonds.nl

Waarom het Blauwe Fonds steunen?

 • Uw gift is in goede handen. Wij garanderen doelmatige besteding van giften.
 • Wij hanteren strikte voorwaarden voor projecten die een financiële bijdrage ontvangen.
 • Het Blauwe Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees hier wat een ANBI inhoudt.

Projecten die wij steunen

Het Blauwe Fonds bewaakt en versterkt rechten van homoseksuelen. Wij ondersteunen personen en organisaties die de homo-emancipatie in Nederland bevorderen. Het Blauwe Fonds gaf in de afgelopen jaren aan diverse organisaties die zich inzetten voor homo-emancipatie.

We steunden onder andere het werk van COC Nederland, Stichting Vrienden van de Gay Krant, Stichting Roze Zaterdag en Strijders voor de Liefde van Sipke-Jan Bousema. Ook droegen we bij aan Gay Deaf Pride (2017), de Marokkaanse Boot tijdens de Amsterdamse Pride week (2016) en de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit/OWee  (2016), theatervoorstellingen van ‘Homonologen’  en de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland. Tijdens Europride (2016) steunden we met Mil Colores het platform voor lesbische, biseksuele en transgenders uit de migrantengemeenschap.

Gesteunde projecten in beeld

Onzichtbare Ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het bestrijden van eenzaamheid onder alle ouderen. Een groep die speciale aandacht vraagt, zijn de LHBT ouderen. Het Nationaal Ouderenfonds heeft met financiële steun van het Blauwe Fonds het project Onzichtbare Ouderen opgezet. Dit project vraagt aandacht voor homoseksualiteit bij ouderen in de zorg en in het onderwijs. Het maakt seksuele diversiteit bespreekbaar bij woonzorginstellingen, eerstelijnshulpverleners en in het onderwijs. Door handvatten te bieden, lesmateriaal en het geven van voorlichting. Meer informatie en gratis materialen vindt u hier.

Onzichtbare-Ouderen-vrouw-2x5h341oavd63ws1k2yeio

 

Lespakket tegen pesten

Stichting Edudivers heeft met financiële steun van het Blauwe Fonds een lespakket verspreid bij scholen om pesten van LHBTI jongeren tegen te gaan. Het pakket bestaat uit een korte film, waarin het verhaal wordt verteld van de 15-jarige Ruben die zich bewust wordt van zijn seksuele voorkeur, en daarnaast een gratis lespakket. Het doel van de les is: coming out bespreekbaar te maken en jongeren die onzeker zijn over hun seksualiteit te ondersteunen. Het pakket is gratis te downloaden

Muziekstuk 10 jaar openstelling burgerlijk huwelijk

De Nederlandse componist Willem Jeths schreef in 2011 een speciaal muziekstuk ter gelegenheid van ’10 jaar openstelling van het burgerlijk huwelijk’. De compositie ‘Monument to a universal marriage’ en de première werden mogelijk gemaakt dankzij steun van Het Blauwe Fonds. In 2014 werd Willem Jeths gekozen tot de eerste Componist des Vaderlands.

 

 

 

 


Over het Blauwe Fonds

‘Homo’s en lesbo’s hebben zelden homoseksuele ouders die uit ervaring weten hoe het is om tot een groep te behoren waarover het morele oordeel soms hard is. We zijn met elkaar de ouders van homoseksuelen in de toekomst. Het Blauwe Fonds wil hiervoor een stevig financieel fundament leggen zodat  homo’s zich nu en later veilig voelen’
– Coos Huijsen – oud-voorzitter Het Blauwe Fonds

De financiële kracht achter homo-emancipatie

Het Blauwe Fonds bewaakt en versterkt rechten van homoseksuelen door activiteiten financieel te steunen die daarop gericht zijn.

Wat doet Het Blauwe Fonds?

Doel van Het Blauwe Fonds is het werven van fondsen en het verdelen van gelden. Wij ondersteunen  financieel personen en organisaties die de homo-emancipatie in Nederland bevorderen. Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van giften staat hoog in ons vaandel.

Hoe verhoudt Het Blauwe Fonds zich tot andere homo-organisaties?

Het Blauwe Fonds is zelf geen activistische organisatie en gaat het vele goede werk van bestaande homo- en lesbo-organisaties niet overdoen. Het Blauwe Fonds gaf in de afgelopen jaren aan verschillende organisaties die in Nederland actief zijn en hard werken aan de homo emancipatie.

Subsidie aanvragen

Heeft u een goed idee voor een activiteit of project in uw buurt, stad of in Nederland? Draagt het bij aan de doelstellingen van Het Blauwe Fonds? Dan kunt u bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen voor activiteiten en projecten.

Voorwaarden

Wij hanteren een aantal voorwaarden waar uw organisatie/project aan moet voldoen.  U kunt deze voorwaarden hier downloaden: Voorwaarden subsidie aanvraag.

Het fonds ontvangt ook aanvragen voor culturele uitingen zoals boeken, films of voorstellingen met als thema homoseksualiteit. Dit valt echter niet onder onze doelstellingen. Wij nemen deze aanvragen dan ook niet in behandeling.

Aanvraagprocedure

Is uw aanvraag compleet? Mail deze dan naar info@hetblauwefonds.nl. Zodra wij uw mail hebben ontvangen krijgt u een bevestiging en binnen twee weken hoort u op welke termijn het bestuur uw aanvraag gaat beoordelen. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Tips voor aanvraag

 • Doe uw aanvraag tijdig in verband met onze jaarplanning.
 • Formuleer uw projectplan SMART. Een goed projectplan wordt niet bepaald door de omvang maar door de compactheid en scherpte.
 • Controleer of uw project aan alle voorwaarden voldoet en stuur in één keer alle benodigde informatie mee.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over subsidie aanvragen?  Neem dan gerust contact met ons op via info@hetblauwefonds.nl. Of vul ons contactformulier in.

 

 

De motivatie van de oprichters

Het Blauwe Fonds is opgericht door de drie founding fathers Coos Huijsen, Ernst Nijkerk en Tom Mikkers. Coos vertelt: ‘Naast het maatschappelijke doel om de homo-emancipatie permanent te bewaken en te versterken, hadden we ook een persoonlijke reden om Het Blauwe Fonds op te richten. Het betreft de vraag aan wie we na onze dood onze bezittingen willen nalaten. Buitenstaanders weten het al en vullen simpelweg voor je in dat je bezit naar je familie gaat.

Tijdens gesprekken met vrienden bleek dat deze vanzelfsprekendheid ons stoorde omdat ze als onpersoonlijk en fantasieloos werd ervaren. Bovendien hebben onze familieleden het vaak prima. Zo bleken meerderen onder ons rond te kijken naar een doel voor hun nalatenschap die we als zinvol ervaren en waar we ons persoonlijk bij betrokken voelen. Zo kwamen we op het idee om Het Blauwe Fonds op te richten.’

Lees ook dit interview in de Gaykrant met onze oud voorzitter Coos Huijsen (december 2017).

Het bestuur stelt zich voor

 

Dennis Boutkan (1966), voorzitter

1Sinds 1 januari 2018 opvolger van Coos Huijsen als voorzitter. Organisatiepsycholoog. Woonachtig in Amsterdam. Als adviseur werkt hij voor profit en non-profit organisaties vanuit zijn bureau Upstream Consulting. Sinds 2014 is hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA. Dennis is al geruime tijd betrokken bij de LHBTI emancipatie. Van 2006 tot 2012 als voorzitter COC Amsterdam. Daarnaast is hij oud-voorzitter van het filmfestival Roze Filmdagen en de internationale fotowedstrijd Pride Photo Award. Hij was tevens Ambassadeur van de Hoffelijkheid voor de gemeente Amsterdam.

Ibrahim Cirak (1979), penningmeester

1 (1) Ibrahim Cirak heeft na zijn studie Internationale Marketing & Management bij diverse banken gewerkt en is thans werkzaam als bankier bij ING. Naast zijn professionele leven is hij bestuurslid geweest van stichtingen, welke ten doel hadden om het verbinden/emanciperen van homoseksuele mannen. Hij heeft zich hierbij ingezet bij het bevorderen van de homo emancipatie van homoseksuele jongeren/mannen uit minderhedengroepen. Alsmede is hij bestuurslid geweest van een prominente gay netwerk organisatie (De Donderdagavond Eetclub).

Annet Les (1965), algemeen bestuurslid

Annet LesAnnet is woordvoerder en mediatrainer. Na haar studie Algemene Letteren heeft zij jarenlang gewerkt voor o.a. de Nationale politie, het Openbaar Ministerie en Natuurmonumenten. In 2013 is zij gestart met haar eigen communicatiebedrijf Les is More. Het genereren van publiciteit voor de LHBT-organisatie Work Place Pride, over het thema homoseksualiteit op de werkvloer, was een van haar eerste opdrachten.

Brandon O’Dell (1974), secretaris

brandonBrandon O’Dell is geboren en getogen in de Verenigde Staten, sinds 2001 woont hij in Nederland. Hij heeft bij Dance Works Rotterdam en bij Scapino Ballet gedanst. Na zijn danscarrière, heeft Brandon bedrijfskunde gestudeerd. Hij heeft in 2013 een MBA van University of Cambridge behaald. Daarna heeft hij met de beroemde hiv-onderzoeker, Joep Lange, gewerkt. Hij is nu consultant voor business development en fondsenwerving. Brandon werkt ook als personal coach en adviseur. Naast zijn bestuur functie bij HBF, zit hij in de Raad van Toezicht voor de Henny Jurriens Stichting en in de adviesraad voor het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Hij woont in Amsterdam met zijn partner en hond.

Jaus Müller (1985), algemeen bestuurslid

JausMullerJaus Müller begon in 2005 te werken als verslaggever bij NRC Handelsblad. Later werd hij Defensie-correspondent bij dezelfde krant. Tegelijkertijd studeerde hij Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn Master maakte hij de overstap naar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie waar hij werkte als onderzoeker. Later volgden nog andere plaatsingen binnen Defensie, waaronder uitzendingen naar Mali. Jaus werkt nu als officier binnen de Koninklijke Landmacht waar hij militaire geschiedenis doceert. Daarnaast is hij secretaris van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK).

 

Raad van Toezicht

Krachtens de statuten van Het Blauwe Fonds is er een Raad van Toezicht ingesteld. Deze bestaat op dit moment uit drie leden: prof. dr. Olaf Sleijpen (DNB), drs. Carolien Gehrels (Arcadis) en dhr. Jan Driessen (Q&A| Communicatie).

Founding Fathers

Het Blauwe Fonds is opgericht door Coos Huijsen, Ernst Nijkerk, Tom Mikkers, Lank Bos en Peter Bost.  Zij vonden het belangrijk actief een bijdrage te leveren aan de verankering van de homo-emancipatie door de financiële kracht te zijn achter emancipatieprojecten. Coos, Ernst en Tom vormden vanaf de begindatum het hart van het bestuur en waren tot en met 2017 aan ons Fonds verbonden.

Coos Huijsen is historicus en schrijver en was het eerste Tweede Kamerlid dat als eerste parlementariër ter wereld openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Coos stond aan de wieg van verruiming van wetgeving om burgerrechten van homoseksuelen mogelijk te maken.

Ondernemer Ernst Nijkerk is sinds 1983 manager van een internationaal ICT-bedrijf Nijkerk Holding. Ernst bekleedt bestuursfuncties met een sterke sociale en charitatieve focus en is zeer betrokken bij goede doelen organisaties.

Theoloog Tom Mikkers was algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, zij waren in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld dat het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. Op dit moment werkt hij bij de EO als programmamaker.

Wij zijn trots op de energie en ideeën waarmee onze founding fathers geheel op eigen kracht het private fonds zijn gestart, zonder hun had Het Blauwe Fonds nooit bestaan!

Statuten

Hier vindt u de officiële Statutaire Doelstellingen van Stichting Het Blauwe Fonds.

Jaarverslagen

Hier vindt u onze jaarverslagen en jaarrekeningen. Vanaf 2015 is de financiële verantwoording opgenomen in de publieksverslagen


Vrienden van Het Blauwe Fonds

Het Blauwe Fonds wil de rechten en vrijheden van homoseksuelen mannen en vrouwen permanent bewaken en versterken. Dit doen wij door homo-emancipatie projecten financieel te steunen. Samen met de Vrienden van Het Blauwe Fonds. Zij zijn onmisbaar voor onze organisatie.

Samen met onze vrienden bereiken we meer. Onze particuliere vrijwilligersorganisatie is helemaal afhankelijk van donaties.

Vrienden van het Blauwe Fonds

Vriend zijn van Het Blauwe Fonds betekent homo-emancipatie projecten steunen. Als vriend van het Blauwe Fonds draagt u bij aan een maatschappij waar iedereen zichzelf mag zijn. Wij zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt en terecht komt bij die personen en organisaties die de homo-emancipatie in Nederland bevorderen.

Vrienden worden op de hoogte gehouden van de projecten die wij samen steunen, activiteiten van Het Blauwe Fonds en ontvangen een uitnodiging voor onze bijeenkomsten.

Investering

Vrienden van het Blauwe Fonds betalen minimaal €150 per jaar. Young Professionals zijn van harte uitgenodigd om  vriend te worden met een speciaal Young Professionals donatiebedrag van € 30 per jaar.

Aanmelden als vriend

U wilt vriend worden. Van harte welkom! U kunt het formulier invullen of stuur ons een e-mail via info@hetblauwefonds.nl Wij nemen dan contact met u op.

Maak vervolgens uw gift over op IBAN rekening NL67ABNA0620150521 ten name van Stichting Het Blauwe Fonds te Amsterdam.

Gegevens

Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54, 1019 EW Amsterdam
info@hetblauwefonds.nl
Kamer van Koophandel 27307037
IBAN: NL67ABNA0620150521
Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status onder nr. 818610657.

 

Wat zeggen onze vrienden

Als iedereen zegt dat seksualiteit cool en probleemloos is kan dat de zoektocht naar je seksuele identiteit lastig maken. Dankzij projecten die door HBF worden gesteund kunnen jongeren op een krachtige, zelfbewuste manier hun coming out doormaken. -<br /> Wim Slot is Kinder & Jeugd psycholoog en bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming.
Ik vind dat alle jongeren, homo of hetero, een gelukkige en ongecompliceerde start in het leven verdienen. Daarom ben ik al jaren overtuigd donateur van Het Blauwe Fonds.-<br /> Lank Bos, tot voor kort Praktijkhouder van een fysiotherapiepraktijk en is lid RvT stichting Eerstelijn Amsterdam
Je seksualiteit, je kleur ogen, de plek waar je geboren bent, het gemak waarmee je leert - belangrijke eigenschappen, maar niet de essentie van wie je bent. Voor mij telt iemand als mens en niet als stereotyp op basis van een eigenschap. Daarom steun ik de stille kracht van het blauwe fonds. Die helpt vooroordelen en onbegrip bestrijden, zodat je als HLBT kan zijn wie je bent.-<br /> Nens van Alfen is neuroloog en de andere mama van 2 prachtige kinderen.
Ik vind het belangrijk dat homojongeren op een prettige manier hun coming out kunnen doormaken. Het blauwe fonds ondersteunt projecten die dat mogelijk maken en daarom ben ik met veel voldoening donateur.-<br /> Steven de Vries is beleidsmedewerker bij De Nederlandse Bank en Young Professional lid van Het Blauwe Fonds

Als iedereen zegt dat seksualiteit cool en probleemloos is kan dat de zoektocht naar je seksuele identiteit lastig maken. Dankzij projecten die door HBF worden gesteund kunnen jongeren op een krachtige, zelfbewuste manier hun coming out doormaken — Wim Slot is Kinder & Jeugd psycholoog en bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming.


Doneer

Ja, ik steun homo-emancipatie in Nederland!

Met uw donatie steunt u homo-emancipatie in Nederland. Zodat ieder mens zichzelf kan zijn. U kunt vriend of vriendin van Het Blauwe Fonds worden voor een bedrag van minimaal €150 per jaar. Voor Young Professionals (30 jaar of jonger) is er het speciale tarief van €30 per jaar. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom.

Onze donatiemodule is tijdelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak. Wilt u zo vriendelijk zijn ons een email te sturen aan info@hetblauwefonds.nl met onderstaande gegevens.

 • Of u vriend of vriendin wilt worden;
 • Of u in aanmerking komt voor het ‘young professional’ tarief;
 • Het bedrag dat u wilt schenken;
 • De frequente (eenmalig, per maand, per kwartaal of per jaar);
 • Uw persoonlijke gegevens.

U ontvangt van ons een bevestiging.  Maak vervolgens uw gift over op IBAN rekening NL67ABNA0620150521 ten name van Stichting Het Blauwe Fonds te Amsterdam. Hartelijk dank voor uw steun!

Toelichting fiscale aftrekbaarheid

Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder nummer 818610657. U kunt daarom uw gift aan Het Blauwe Fonds aftrekken van de belasting, u betaalt dan minder belasting. Er gelden een aantal voorwaarden om van deze aftrek gebruik te mogen maken.

1. Wilt u een gewone (eenmalige) gift doen? Bekijk dan hier de voorwaarden voor aftrek.

2. Wilt u een periodieke gift doen? Bekijk dan hier de voorwaarden voor aftrek.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met Het Blauwe Fonds. De Belastingdienst heeft een voorbeeldformulier gemaakt dat voor de meeste situaties geschikt is. U kunt dit formulier gebruiken om de overeenkomst met ons vast te leggen. Zo weten u en wij zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Download hier de Belastingdienstovereenkomst.

Als u advies wilt van een notaris, dan kunnen wij u in contact brengen met onze notaris.

Gegevens

Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54, 1019 EW Amsterdam
info@hetblauwefonds.nl
Kamer van Koophandel 27307037
IBAN: NL67ABNA0620150521
Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status onder nr. 818610657.

 


Contact

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via info@hetblauwefonds.nl of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Nalaten

Heeft u vragen over het opnemen van Het Blauwe Fonds in uw testament, neem dan gerust contact op met Brandon O’Dell (secretaris Blauwe Fonds) via info@hetblauwefonds.nl of vul onderstaand formulier in. Hij neemt dan contact met u op. Indien gewenst brengen wij u in contact met onze notaris.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en de voorwaarden vindt u op de pagina ‘Over Het Blauwe Fonds‘.

Gegevens

Stichting Het Blauwe Fonds
Rietlandterras 54, 1019 EW Amsterdam
info@hetblauwefonds.nl
Kamer van Koophandel 27307037
IBAN: NL67ABNA0620150521
Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status onder nr. 818610657.

 

Neem contact met mij opHeart for gay and lesbian emancipation

A new situation has presented itself that today affects the position of gay and lesbian men and women everywhere. On the one hand gays are openly active in vital parts of our society. Gay men and women hold leading positions in corporations, in business and in public office without having to deny their homosexuality. Even in church gays are active in positions that would be unheard of 30 years ago.

They contribute and they leave a legacy; noblesse oblige! Then again, freedom is vulnerable and the acceptance of homosexuals – yet again- is under pressure. A proper network that aims to support gay emancipation through bundling of resources, capital and knowledge, is at this time nonexistent. The Blue Fund intends to fill this gap so that the rewards of gay emancipation can be secured for generations to come. Solidarity across generations!

Although we have achieved much in the Netherlands, especially in official terms – we can even get married – problems in society are still abundant. Teachers and pupils are less at ease being themselves in school, homophobia and aggression against homosexuals is rampant. Suicide among young gays is disturbingly high. Most probably, in the public area problems are bigger than they were ten years ago.

Upon reflection, we concluded that this situation is sadly less surprising than expected. Homosexuals are of course a minority and minorities will always be reliant on the majority. Minorities that depend on moral judgments about sexual freedom will – without doubt – be subject to societal intolerance, making the defense of gay emancipation and civil rights a permanent necessity. This implies unfortunately that gay emancipation will never be fully concluded!

Legacy and donations

Individuals and entities that pursue the emancipation of homosexuals are all permanently strapped for funds. And yet, their efforts are of the greatest importance. Governmental subsidies are not sufficient. Fund raising for the support of gay emancipation therefore remains of the highest urgency, especially over the longer term. A fund with sound and clear goals combined with a solid and transparent structure can be the solution. The Blue Fund aims to be that solution. The Blue Fund is not a an activist organization in its own right but collects and manages donations and inheritances and makes the returns available to, among others:

The support of emancipatory and innovative activities – that are not necessarily commercial – but that focus on study, research and the distribution of information, education and upbringing, but also on visual and performing arts, and that concentrate on safe guarding and strengthening the full citizenship and societal acceptance of all gay men and women, of all ages.

Executive Board and Friends of the Blue fund

The Blue Fund is a foundation with an Executive Board. The Blue Fund also maintains a network of Friends who act as conduits to further the goals of the Fund through personal contacts and relationships. A number of gatherings are held each year for and on behalf of the Friends of the Blue Fund. The Fund aims to cooperate with organizations that focus on cultural and scientific activities that support gay emancipation.

The Executive Board

Dennis Boutkan (chairman) management consultant
Brendan O’dell (secretary) consultant
Ernst Nijkerk (treasurer) CEO of Nijkerk Holding
Ibrahim Cirak (boardmember) banker at ING Bank
Annet Les (boardmember) communication consultant
Jaus Muller (boardmember) officer at the military

Supervisory Board

Chairman Olaf Sleijpen (DNB|The Dutch Bank)
Carolien Gehrels (Arcadis)
Jan Driessen (Owner Q&A| Communicatie)

Founding Fathers

Coos Huijsen, historian, author, former MP and schooldirector
Tom Mikkers, preacher
Ernst Nijkerk, CEO of Nijkerk Holding

Ambassadors

Martin van Gelder
Arthur Japin
Arthur van Schendel


twitter