penningmeester

Persoonlijk bericht van onze penningmeester

Waar mensen nu in tijden van corona soms vrijwillig kiezen voor sociale isolering, is deze vrije keuze er niet altijd en voor iedereen. Velen zitten in een onvrijwillige isolering als ze zichzelf en de wereld nog moeten verkennen.

Ook de ouderen die ons pad geplaveid hebben, die zich nu in een zorginstelling soms genoodzaakt zien om hun geaardheid te verbergen en gedwongen worden tot sociale isolatie. Deze ‘druk’ op het gevoelsleven maakt kwetsbaar. Kwetsbaarheid is mooi ,maar vooral als men deze kwetsbaarheid bewust ervaart en kan inzetten om tot iets moois te komen.

Daar waar mensen zelf niet in staat zijn tot verbinding, zijn wij er als samenleving om hen hierin te helpen. Het gevoel niet verbonden te zijn met lieve mensen om zich heen onthoudt de persoon van ons wezen: liefdevolle verbinding.

Ook in onze LHBTI-gemeenschap, waarbij ons gevoelsleven zo nadrukkelijk voorop staat, zijn er uitdagingen op verschillende momenten in onze levensloop waarin we de behoevende moeten helpen. Daarom zet ik mij in voor Het Blauwe Fonds. Om de ‘onvrijwillig eenzamen’ te helpen. Met uw steun, niet omdat het kan, maar omdat het moet. Dankbaar ben ik voor al die Vrienden en donateurs van Het Blauwe Fonds en de mensen die ons steunen en die dit mogelijk maken.

Ons fonds heeft drie belangrijke aandachtspunten: LHBTI-ouderen, jongeren die worstelen met hun coming out en LHBTI-ers met een migratie achtergrond. Deze pijlers resoneren bij mij persoonlijk.

Mijn eigen pad is een pad van tegenstellingen (geweest). Als bi-culturele LHBTIer komend vanuit een collectieve (islamitische) cultuur, is het voor mij een wonderlijke maar ook uitdagende weg (geweest) naar het omarmen van individualiteit. Op deze weg heb ik als jongvolwassenehet eenzame gevoel lang en diep ervaren. En later bevrijding en verbinding gevonden in het zijn van mezelf. Door de liefde en veiligheid van onze gemeenschap heb ik de glans van het leven ontdekt, juist door die onvoorwaardelijke verbinding. Mij is het gelukt in verbinding te komen, maar sommigen hebben hier hulp bij nodig.

Waar ik vroeger vanuit mijn culturele conditionering niet begreep dat mensen in Nederland hun ouderen in een zorginstelling “konden stoppen”, heb ik zelf ervaren hoe liefdevol en toegewijd het er kan zijn toen mijn vader er vanwege gezondheidsredenen “onvrijwillig” in terecht kwam. Mijn onbegrip sloeg om in verbazing en verwondering. Helaas zag ik ook schrijnende gevallen van eenzaamheid.

Als ik mensen vertel waarom ik mij inzet voor kwetsbare (LHBTI)ouderen, dan krijg ik hiervoor vaak een theoretische bevestiging vanuit het hoofd. Juist nu wij als samenleving die groep kwetsbaren extra beschermen door (al dan niet vrijwillig) te kiezen voor een soortgelijke sociale isolering, wordt dit wellicht doorvoeld. Ik hoop dat dit begrip in deze tijd afdaalt vanuit het hoofd naar het hart en dat daardoor onze boodschap en missie nog beter begrepen wordt: Investeren in een samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 

Daarom zet ik mij in voor Het Blauwe Fonds. Liefde geeft kleur. Kleur aan het zelf en daarmee kleur aan het leven. Onze koning benoemde het al, dit verschrikkelijke virus en de noodzaak tot verbinding. Het eenzaamheidsvirus is van alle tijden. Laten wij als gemeenschap de inspiratie zijn die tot verbinding uit liefde leidt en deze verbinding teruggeven aan hen die deze roze weg geplaveid hebben en zichzelf weer onzichtbaar moeten maken. En voor diegenen die nog aan het begin van dit pad staan, maar waarvoor het makkelijker zou moeten zijn door u en ik die hen daarin helpen.

Met bewustwording, met aandacht, met vrijwillige inzet van ons bestuur, door te investeren, maar bovenal vanuit liefdevolle verbinding; laten we elkaar duurzaam blijven steunen uit naam van die verbinding. Een verbinding naar vroeger, het nu en de toekomst. In dit leven, maar ook wat u nalaat aan dit leven, juist in naam van die verbinding.

Als penningmeester ben ik u, onze vrienden en donateurs, dankbaar dat u elk jaar in toenemend  aantal uw vertrouwen blijft geven aan ons fonds. Met uw vertrouwen blijven wij die bijzondere mensen helpen die onze steun hard nodig hebben.

Ibrahim Cirak

Penningmeester Het Blauwe Fonds