Blauwe fonds

Het Blauwe fonds

Ik vind je bijzonder

Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn. Of je nou op vrouwen valt, op mannen of op allebei. Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds te steunen zodat ook andere bijzondere mannen en vrouwen het leven kunnen leiden dat zij voor zichzelf wensen.

Financiële kracht achter homo-emancipatie

Het Blauwe Fonds is een jong fonds. We hebben de ambitie om  de financiële kracht te zijn achter de homo-emancipatie. Zodat burgerrechten van homoseksuelen waarvoor zo hard is gestreden in de afgelopen decennia ook voor volgende generaties gewaarborgd blijven. Geef aan Het Blauwe Fonds zodat we emancipatie van homo’s en lesbo’s in financieel opzicht kunnen borgen.


Hart voor LHBTI-emancipatie

Er is de afgelopen decennia veel bereikt op het gebied van LHBTI-emancipatie. Homo’s en lesbiennes kunnen trouwen. In organisaties zie je vaker openlijk homoseksuelen en in kerken zijn homo’s actief waar het 40 jaar geleden ondenkbaar zou zijn. Het gaat dus zeker goed met de homo-emancipatie. Maar verworven rechten zijn nooit vanzelfsprekend.

Vrijheid homoseksuelen permanent bewaken. Tegelijk blijkt vrijheid kwetsbaar.

De acceptatie van homo’s en lesbiennes staat vooral op sociaal niveau onder druk:

 • Leraren en leerlingen durven op school niet voor hun seksuele geaardheid uit te komen. Scholieren zijn minder tolerant naar homoseksuelen.
 • Verbaal en fysiek geweld tegen homo’s en lesbiennes neemt nog steeds toe. Tussen 2011 en 2012 zelfs een verdubbeling (Verwey-Jonker Instituut)
 • Homojongeren doen tot 5 maal vaker een zelfmoordpoging dan heterojongeren (Sociaal-Cultureel Planbureau).
 • Vanzelfsprekendheid om vanuit een godsdienstige overtuiging homo’s te discrimineren in het publieke debat.

Als minderheid zullen homo’s en lesbiennes blijvend last houden van intolerante groeperingen die hun vrijheid willen beperken. Homo-emancipatie en burgerrechten vragen dus voortdurend om actie. Laurens Buijs schreef hierover in 2016 in de Correspondent: ‘Hollandse homoacceptatie: je mag het wel zijn, maar je moet het niet te veel tonen’

Acties en initiatieven kosten geld. En daar helpt Het Blauwe Fonds bij.

Het Blauwe Fonds heeft voor 2017-2019 drie thema’s  aangewezen die als uitgangspunt dienen voor het verlenen van geldelijke steun:

1. hulp aan oudere homoseksuelen.

Hiertoe werkt Het Blauwe Fonds op dit moment intensief samen met het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds heeft dankzij financiële hulp van Het Blauwe Fonds een speciale medewerker aangetrokken die in overleg met centra waar ouderen wonen een programma ontwikkelt rond acceptatie van homoseksualiteit bij ouderen.

2. stimuleren van programma’s die jonge homo’s behulpzaam zijn bij hun coming out

In 2012 heeft Het Blauwe Fonds een bijdrage gegeven aan de productie van de film Ruben. Daarnaast heeft het Blauwe Fonds de Stichting Edudivers financieel gesteund. Zij hebben een programma rond jongeren en coming out op middelbare scholen. In 2013 heeft Het Blauwe Fonds een succesvolle fundraise georganiseerd voor lespakketten van Edudivers. In 2016 steunden wij de theatervoorstelling ‘Homonologen’ met een voorstelling voor middelbare scholen.

3. steun aan programma’s waarin het geweld tegen homo’s wordt bestreden

Het Blauwe Fonds heeft een bijdrage gegeven voor het ‘Meldpunt Homopesten’, een initiatief van de voormalige Gay Krant, dat inmiddels is omgevormd tot een online medium.

Homo-emancipatie financieel steunen

Het Blauwe Fonds wil de rechten en vrijheden van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen permanent bewaken en versterken. Dit doen we door homo-emancipatie projecten financieel te steunen. Dit doen we samen met mensen en organisaties die de homo-emancipatie een warm hart toedragen. Hoe doen we dit?

 • Verwerven giften en donaties
 • Beheren van schenkingen en nalatenschappen

Steun aan LHBTI-emancipatie

Er zijn gelukkig veel personen en organisaties die zich inzetten voor homo-emancipatie. Maar helaas hebben ze vaak onvoldoende geld om hun ideaal te bereiken. Het Blauwe Fonds wil die tekorten aanvullen zodat homo-emancipatie permanent bewaakt en versterkt wordt.

“In tegenstelling tot etnische minderheden hebben homo’s en lesbo’s zelden homoseksuele ouders die vanuit hun eigen ervaring aan hun kinderen kunnen vertellen wat het betekent om tot een groep te behoren waarover het morele oordeel soms hard kan zijn.  De ouders van homoseksuelen in de toekomst zijn wij met elkaar. Het Blauwe Fonds wil voor dit ouderschap een stevig financieel fundament leggen zodat niet alleen nu maar ook later homo’s zich in onze samenleving veilig kunnen blijven voelen.” –  Coos Huijsen, oud-voorzitter en founding father van Het Blauwe Fonds.

Iets moois achterlaten voor volgende generaties

Het Blauwe Fonds beheert geld uit schenkingen en nalatenschappen van mensen en organisaties die de homo-emancipatie een warm hart toedragen. Zodat de vruchten van homo-emancipatie bewaard blijven. Van generatie  tot generatie. Om op korte termijn op bescheiden schaal ook reeds projecten te kunnen steunen, zijn we ook afhankelijk van giften.

Wilt u de homo-emancipatie in Nederland ondersteunen? Gaat u dan naar de roze ‘donatie’ button rechts. Uw gift is in goede handen. Het Blauwe Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Leest u hier door wat een ANBI precies is.

Wat hebben we gesteund?

Het Blauwe Fonds gaf in de afgelopen jaren aan het werk van COC Nederland, Stichting Vrienden van de Gay Krant, Stichting Roze Zaterdag en Strijders voor de Liefde van Sipke-Jan Bousema. Ook droegen we bij aan Gay Deaf Pride (2017), de Marokkaanse Boot tijdens de Amsterdamse Pride week (2016) en de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit/OWee in 2016 tijdens hun studenten introductieweek. Tijdens Europride in 2016 steunden we met Mil Colores het platform voor lesbische, biseksuele en transgenders uit de migrantengemeenschap.

Dankzij een gift van het Blauwe Fonds financierden we theatervoorstellingen van ‘Homonologen’ en we steunden kleinere initiatieven zoals de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland.

Hieronder nog meer voorbeelden.

Lespakket tegen pesten

In 2013 hebben we een fundraise georganiseerd voor een lespakket op scholen om pesten van HLBT jongeren tegen te gaan. Met het gedoneerde geld kon de Stichting Edudivers het lespakket uitzetten in klassen. Het pakket bestaat uit een korte film, waarin het verhaal wordt verteld van de 15-jarige Ruben die zich bewust wordt van zijn seksuele voorkeur, en een lespakket.

De Ruben film is onderscheiden met de Young Positive Media Award 2013. Een prijs bedoeld voor positieve rolmodellen voor jongeren in de media. Voor een low budget film, die geheel met vrijwilligers is gemaakt, een extra groot compliment.

Met het lespakket is de film educatief bruikbaar voor bespreking op scholen. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen: om coming out bespreekbaar te maken. Om jongeren die onzeker zijn over hun seksualiteit te ondersteunen.  Het Blauwe Fonds heeft geholpen. Door middel van speciale donaties is een budget bij elkaar gebracht voor verspreiding op scholen. Een sterk en praktisch initiatief. De fundraise in 2013 heeft € 3.000 opgebracht.

Muziekstuk 10 jaar openstelling burgerlijk huwelijk

In 2011 schreef de bekende Nederlandse componist Willem Jeths een speciaal muziekstuk ter gelegenheid van ’10 jaar openstelling van het burgerlijk huwelijk’. De compositie ‘Monument to a universal marriage’ en de première werden mogelijk dankzij Het Blauwe Fonds. Willem Jeths is in 2014 gekozen tot de eerste Componist des Vaderlands, een formidabele prestatie.

 

 

 

 


Over het Blauwe Fonds

‘Homo’s en lesbo’s hebben zelden homoseksuele ouders die uit ervaring weten hoe het is om tot een groep te behoren waarover het morele oordeel soms hard is. We zijn met elkaar de ouders van homoseksuelen in de toekomst. Het Blauwe Fonds wil hiervoor een stevig financieel fundament leggen zodat  homo’s zich nu en later veilig voelen’
– Coos Huijsen – oud-voorzitter Het Blauwe Fonds

Het fonds zoekt een ondernemende Project Supporter (8 uur p/wk)

Om onze doelstellingen en dromen te behalen voor de LHBTI emancipatie zijn we met spoed op zoek naar een project supporter die het vrijwillige bestuur komt ondersteunen. De project supporter is de rechterhand van het bestuur. De project supporter is aanwezig bij vergaderingen en zorgt voor een goede follow-up van bestuursbesluiten. Het is een zelfstandige functie van maximaal 8 uur per week voor de periode van een jaar, dit kan ook als ZZP-er worden ingevuld. Bij goed functioneren is verlenging zeker mogelijk. Interesse? Check hier de vacature en contactgegevens om te solliciteren.

De financiële kracht achter homo-emancipatie

Het Blauwe Fonds bewaakt en versterkt rechten van homoseksuelen door activiteiten financieel te steunen die daarop gericht zijn.

Wat doet Het Blauwe Fonds?

Doel van Het Blauwe Fonds is het werven van fondsen en het verdelen van gelden. Wij ondersteunen  financieel personen en organisaties die de homo-emancipatie in Nederland bevorderen. Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van giften staat hoog in ons vaandel.

Hoe verhoudt Het Blauwe Fonds zich tot andere homo-organisaties?

Het Blauwe Fonds is zelf geen activistische organisatie en gaat het vele goede werk van bestaande homo- en lesbo-organisaties niet overdoen. Het Blauwe Fonds gaf in de afgelopen jaren aan verschillende organisaties die in Nederland actief zijn en hard werken aan de homo emancipatie.

Ik wil geld aanvragen. Komt mijn initiatief in aanmerking?

Of uw initiatief in aanmerking komt is van een aantal factoren afhankelijk. U moet voldoen aan een aantal criteria:

 • U bent een non-profitorganisatie en heeft geen commercieel oogmerk;
 • U bent een rechtspersoon in de vorm van een stichting of vereniging of u bent bezig deze op te richten;
 • Wij doen uitsluitend aan co-financiering, dus er moeten meerdere inkomstenbronnen zijn in de vorm van fondsaanvragen of andere inkomsten
 • Uw project is gericht op de Nederlandse homo-emancipatie. Wij steunen geen internationale projecten.
 • Uw aanvraag moet voorzien zijn van een aantal documenten, anders wordt deze niet in behandeling genomen. Download onze spelregels hier: Spelregels aanvraag

Culturele aanvragen

Het fonds krijgt zeer veel aanvragen voor culturele uitingen zoals boeken, films of voorstellingen met als thema homoseksualiteit. Deze worden in beginsel afgewezen. Kort gezegd staat niet het podium maar het publiek centraal bij Het Blauwe Fonds.

Voor de financiering van de distributie van boeken, films, voorstellingen, etc. met als thema ‘homoseksualiteit’ onder doelgroepen voor wie homoseksualiteit ingewikkeld ligt, kan wel een aanvraag worden ingediend. Hierbij zijn vragen als: “wie bereik je er mee?”, “waarom is het bereiken van die groep belangrijk voor de emancipatie van homoseksuele vrouwen en mannen en hoe pak je het aan?” leidend. Een plan van aanpak rond verspreiding en distributie dient toegevoegd te worden, waarin concreet wordt aangegeven op welke wijze men specifieke doelgroepen gaat bereiken en wat de concrete inspanningen en doelstellingen zijn.

Is uw aanvraag compleet? Mail deze dan naar info@hetblauwefonds.nl. Zodra wij uw mail hebben ontvangen krijgt u een bevestiging en binnen twee weken hoort u op welke termijn het bestuur uw aanvraag gaat beoordelen. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Spelregels na toekenning aanvraag

Aanvragen die wij toekennen worden getoetst op: a. rechtmatigheid (is geld juist besteed en kan worden verantwoord waaraan het is besteed) b. doelmatigheid (zijn de resultaten zoals vooraf afgesproken opgeleverd) en c. tijdigheid (zijn de resultaten binnen de afgesproken termijn opgeleverd).

De motivatie van de oprichters

Het Blauwe Fonds is opgericht door de drie founding fathers Coos Huijsen, Ernst Nijkerk en Tom Mikkers. Coos vertelt: ‘Naast het maatschappelijke doel om de homo-emancipatie permanent te bewaken en te versterken, hadden we ook een persoonlijke reden om Het Blauwe Fonds op te richten. Het betreft de vraag aan wie we na onze dood onze bezittingen willen nalaten. Buitenstaanders weten het al en vullen simpelweg voor je in dat je bezit naar je familie gaat.

Tijdens gesprekken met vrienden bleek dat deze vanzelfsprekendheid ons stoorde omdat ze als onpersoonlijk en fantasieloos werd ervaren. Bovendien hebben onze familieleden het vaak prima. Zo bleken meerderen onder ons rond te kijken naar een doel voor hun nalatenschap die we als zinvol ervaren en waar we ons persoonlijk bij betrokken voelen. Zo kwamen we op het idee om Het Blauwe Fonds op te richten.’

Lees ook dit interview in de Gaykrant met onze oud voorzitter Coos Huijsen (december 2017).

Het bestuur stelt zich voor

 

Dennis Boutkan (1966), voorzitter

1Sinds 1 januari 2018 opvolger van Coos Huijsen als voorzitter. Organisatiepsycholoog. Woonachtig in Amsterdam. Als adviseur werkt hij voor profit en non-profit organisaties vanuit zijn bureau Upstream Consulting. Sinds 2014 is hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA. Dennis is al geruime tijd betrokken bij de LHBTI emancipatie. Van 2006 tot 2012 als voorzitter COC Amsterdam. Daarnaast is hij oud-voorzitter van het filmfestival Roze Filmdagen en de internationale fotowedstrijd Pride Photo Award. Hij was tevens Ambassadeur van de Hoffelijkheid voor de gemeente Amsterdam.

Ernst Nijkerk (1960), penningmeester

foto_ernstOndernemer. Behaalde zijn Bachelor in Economie aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. Sinds 1983 manager van een internationaal ICT-bedrijf: Nijkerk Holding. Ernst bekleedt bestuursfuncties met een sterke sociale en charitatieve focus in Amsterdam. Hij is ondermeer mede-initiatiefnemer van het Vondelpark Open, een jaarlijks golfevenement ten bate van het Vondelpark.

Annet Les (1965), algemeen bestuurslid

Annet LesAnnet is woordvoerder en mediatrainer. Na haar studie Algemene Letteren heeft zij jarenlang gewerkt voor o.a. de Nationale politie, het Openbaar Ministerie en Natuurmonumenten. In 2013 is zij gestart met haar eigen communicatiebedrijf Les is More. Het genereren van publiciteit voor de LHBT-organisatie Work Place Pride, over het thema homoseksualiteit op de werkvloer, was een van haar eerste opdrachten.

Brandon O’Dell (1974), secretaris

brandonBrandon O’Dell is geboren en getogen in de Verenigde Staten, sinds 2001 woont hij in Nederland. Hij heeft bij Dance Works Rotterdam en bij Scapino Ballet gedanst. Na zijn danscarrière, heeft Brandon bedrijfskunde gestudeerd. Hij heeft in 2013 een MBA van University of Cambridge behaald. Daarna heeft hij met de beroemde hiv-onderzoeker, Joep Lange, gewerkt. Hij is nu consultant voor business development en fondsenwerving. Brandon werkt ook als personal coach en adviseur. Naast zijn bestuur functie bij HBF, zit hij in de Raad van Toezicht voor de Henny Jurriens Stichting en in de adviesraad voor het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Hij woont in Amsterdam met zijn partner en hond.

Ibrahim Cirak (1979), algemeen bestuurslid

1 (1) Ibrahim Cirak heeft na zijn studie Internationale Marketing & Management bij diverse banken gewerkt en is thans werkzaam als bankier bij ING. Naast zijn professionele leven is hij bestuurslid geweest van stichtingen, welke ten doel hadden om het verbinden/emanciperen van homoseksuele mannen. Hij heeft zich hierbij ingezet bij het bevorderen van de homo emancipatie van homoseksuele jongeren/mannen uit minderhedengroepen. Alsmede is hij bestuurslid geweest van een prominente gay netwerk organisatie (De Donderdagavond Eetclub).

Jaus Müller (1985), algemeen bestuurslid

Jaus Müller begon in 2005 te werken als verslaggever bij NRC Handelsblad. Later werd hij Defensie-correspondent bij dezelfde krant. Tegelijkertijd studeerde hij Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn Master maakte hij de overstap naar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie waar hij werkte als onderzoeker. Later volgden nog andere plaatsingen binnen Defensie, waaronder uitzendingen naar Mali. Jaus werkt nu als officier binnen de Koninklijke Landmacht waar hij militaire geschiedenis doceert. Daarnaast is hij secretaris van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK).

 

Raad van Toezicht

Krachtens de statuten van Het Blauwe Fonds is er een Raad van Toezicht ingesteld. Deze bestaat op dit moment uit drie leden: prof. dr. Olaf Sleijpen (DNB), drs. Carolien Gehrels (Arcadis) en dhr. Jan Driessen (Q&A| Communicatie).

Statuten

Hier vindt u de officiële Statutaire Doelstellingen van Stichting Het Blauwe Fonds.

Jaarverslagen

Hier vindt u onze jaarverslagen en jaarrekeningen. Vanaf 2015 is de financiële verantwoording opgenomen in de publieksverslagen


Vrienden van Het Blauwe Fonds

Het Blauwe Fonds wil de rechten en vrijheden van homoseksuelen mannen en vrouwen permanent bewaken en versterken. Dit doen we door homo-emancipatie projecten financieel te steunen. Daar zijn vrienden voor nodig. Mensen en organisaties die homo-emancipatie een warm hart toedragen.

Word vriend van Het Blauwe Fonds. Via ons contactformulier maakt u uw betrokkenheid kenbaar. Geef bij onderwerp aan dat u vriend wilt worden. Vrienden betalen minimaal €150 per jaar. Young Professionals betalen € 30 per jaar.

U kunt ook direct doneren! Ga voor meer informatie naar de Doneer button aan de rechterkant van het scherm.

Vrienden worden vanzelfsprekend op de hoogte gehouden over activiteiten van Het Blauwe Fonds en ontvangen uitnodigingen voor jaarlijkse bijeenkomsten.

U kunt uw gift overmaken op IBANrekening NL67ABNA0620150521 ten name van Stichting Het Blauwe Fonds te Amsterdam. Het Blauwe Fonds heeft de ANBI status onder nr. 818610657.

Wat zeggen onze vrienden

Als iedereen zegt dat seksualiteit cool en probleemloos is kan dat de zoektocht naar je seksuele identiteit lastig maken. Dankzij projecten die door HBF worden gesteund kunnen jongeren op een krachtige, zelfbewuste manier hun coming out doormaken. -<br /> Wim Slot is Kinder & Jeugd psycholoog en bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming.
Ik vind dat alle jongeren, homo of hetero, een gelukkige en ongecompliceerde start in het leven verdienen. Daarom ben ik al jaren overtuigd donateur van Het Blauwe Fonds.-<br /> Lank Bos, tot voor kort Praktijkhouder van een fysiotherapiepraktijk en is lid RvT stichting Eerstelijn Amsterdam
Je seksualiteit, je kleur ogen, de plek waar je geboren bent, het gemak waarmee je leert - belangrijke eigenschappen, maar niet de essentie van wie je bent. Voor mij telt iemand als mens en niet als stereotyp op basis van een eigenschap. Daarom steun ik de stille kracht van het blauwe fonds. Die helpt vooroordelen en onbegrip bestrijden, zodat je als HLBT kan zijn wie je bent.-<br /> Nens van Alfen is neuroloog en de andere mama van 2 prachtige kinderen.
Ik vind het belangrijk dat homojongeren op een prettige manier hun coming out kunnen doormaken. Het blauwe fonds ondersteunt projecten die dat mogelijk maken en daarom ben ik met veel voldoening donateur.-<br /> Steven de Vries is beleidsmedewerker bij De Nederlandse Bank en Young Professional lid van Het Blauwe Fonds

Als iedereen zegt dat seksualiteit cool en probleemloos is kan dat de zoektocht naar je seksuele identiteit lastig maken. Dankzij projecten die door HBF worden gesteund kunnen jongeren op een krachtige, zelfbewuste manier hun coming out doormaken — Wim Slot is Kinder & Jeugd psycholoog en bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming.


Doneer

Onze particuliere vrijwilligersorganisatie is helemaal afhankelijk van donaties. Hiervoor doen we een beroep op onze sympathisanten om Het Blauwe Fonds te ondersteunen.

U kunt vriend of vriendin van Het Blauwe Fonds worden voor een bedrag van minimaal €150 per jaar. Voor Young Professionals (30 jaar of jonger) is er het speciale tarief van €30 per jaar.

Als u geen vriend wilt worden, maar een donatie wilt doen mag u vanzelfsprekend ook een lager bedrag doneren. Bedankt voor uw steun!

Met een machtiging geeft u toestemming aan Het Blauwe Fonds om een bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. Hiermee steunt u de homo-emancipatie in Nederland. Mocht u het achteraf niet eens zijn met de automatische incasso, dan kunt u vanzelfsprekend altijd het bedrag laten terugboeken.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar, wij zijn namelijk  in het bezit van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er zijn twee soorten giften: 1. gewone giften en 2. periodieke giften. Omdat wij de ANBI status hebben, mag u beide soorten giften aftrekken bij de Belastingdienst. Wel gelden er natuurlijk spelregels om van uw aftrek gebruik te mogen maken,

1. Wilt u een gewone gift doen? Check hier bij de belastingdienst de spelregels voor aftrek.

2. Wilt u een periodieke gift doen? Check hier bij de belastingdienst de spelregels voor aftrek.

Door deze aftrekbaarheid heeft u dubbel voordeel! U steunt de homo-emancipatie in Nederland en u hoeft minder belasting te betalen.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met Het Blauwe Fonds. De Belastingdienst heeft een voorbeeldformulier gemaakt dat voor de meeste situaties geschikt is. U kunt dit formulier gebruiken om de overeenkomst met ons vast te leggen. Zo weten u en wij zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Download hier de Belastingdienstovereenkomst.

Als u via een notaris advies wilt, kan dat via onze eigen notaris.

Als u nu direct een donatie aan ons wilt doen, kunt u onderstaand formulier invullen. Geeft u bij uw gift op het formulier aan:

 • of u vriend of vriendin wilt worden
 • of u in aanmerking komt voor het ‘young professional’ tarief
 • hoeveel u wilt schenken
 • eenmalig, per maand, per kwartaal of per jaar
 • uw persoonlijke gegevens

Nadat u het formulier heeft ingevuld krijgt u een bevestiging op het door u opgegeven email adres.

Uw gift

Vriend/Vriendin €150,-

Young Professional €30,-

anders

eenmalig

per maand

per kwartaal

per jaarContact

Draagt u homo-emancipatie een warm hart toe? En wilt u weten hoe u ons kunt steunen?

Als u direct een gift wilt doen, ga dan naar de ‘donatie’ button rechts.

Stelt u prijs op persoonlijk contact?

Als u vragen heeft over het opnemen van Het Blauwe Fonds in uw testament kunt u ons benaderen. Indien gewenst breng wij u in contact met onze notaris.  Mail info@hetblauwefonds.nl of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Nieuwe aanvragen voor ondersteuning

Op deze website geven wij aan wanneer we nieuwe projecten gaan ondersteunen. Voor meer informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en de spelregels, lees dit goed door bij de pagina ‘Over het blauwe fonds’. Wilt u hierover geïnformeerd worden? Mail ons.

Stichting Het Blauwe Fonds
Kamer van Koophandel 27307037
gevestigd te Amsterdam
IBAN: NL67ABNA0620150521

Neem contact met mij opHeart for gay and lesbian emancipation

A new situation has presented itself that today affects the position of gay and lesbian men and women everywhere. On the one hand gays are openly active in vital parts of our society. Gay men and women hold leading positions in corporations, in business and in public office without having to deny their homosexuality. Even in church gays are active in positions that would be unheard of 30 years ago.

They contribute and they leave a legacy; noblesse oblige! Then again, freedom is vulnerable and the acceptance of homosexuals – yet again- is under pressure. A proper network that aims to support gay emancipation through bundling of resources, capital and knowledge, is at this time nonexistent. The Blue Fund intends to fill this gap so that the rewards of gay emancipation can be secured for generations to come. Solidarity across generations!

Although we have achieved much in the Netherlands, especially in official terms – we can even get married – problems in society are still abundant. Teachers and pupils are less at ease being themselves in school, homophobia and aggression against homosexuals is rampant. Suicide among young gays is disturbingly high. Most probably, in the public area problems are bigger than they were ten years ago.

Upon reflection, we concluded that this situation is sadly less surprising than expected. Homosexuals are of course a minority and minorities will always be reliant on the majority. Minorities that depend on moral judgments about sexual freedom will – without doubt – be subject to societal intolerance, making the defense of gay emancipation and civil rights a permanent necessity. This implies unfortunately that gay emancipation will never be fully concluded!

Legacy and donations

Individuals and entities that pursue the emancipation of homosexuals are all permanently strapped for funds. And yet, their efforts are of the greatest importance. Governmental subsidies are not sufficient. Fund raising for the support of gay emancipation therefore remains of the highest urgency, especially over the longer term. A fund with sound and clear goals combined with a solid and transparent structure can be the solution. The Blue Fund aims to be that solution. The Blue Fund is not a an activist organization in its own right but collects and manages donations and inheritances and makes the returns available to, among others:

The support of emancipatory and innovative activities – that are not necessarily commercial – but that focus on study, research and the distribution of information, education and upbringing, but also on visual and performing arts, and that concentrate on safe guarding and strengthening the full citizenship and societal acceptance of all gay men and women, of all ages.

Executive Board and Friends of the Blue fund

The Blue Fund is a foundation with an Executive Board. The Blue Fund also maintains a network of Friends who act as conduits to further the goals of the Fund through personal contacts and relationships. A number of gatherings are held each year for and on behalf of the Friends of the Blue Fund. The Fund aims to cooperate with organizations that focus on cultural and scientific activities that support gay emancipation.

The Executive Board

Dennis Boutkan (chairman) management consultant
Brendan O’dell (secretary) consultant
Ernst Nijkerk (treasurer) CEO of Nijkerk Holding
Ibrahim Cirak (boardmember) banker at ING Bank
Annet Les (boardmember) communication consultant
Jaus Muller (boardmember) officer at the military

Supervisory Board

Chairman Olaf Sleijpen (DNB|The Dutch Bank)
Carolien Gehrels (Arcadis)
Jan Driessen (Owner Q&A| Communicatie)

Founding Fathers

Coos Huijsen, historian, author, former MP and schooldirector
Tom Mikkers, preacher
Ernst Nijkerk, CEO of Nijkerk Holding

Ambassadors

Martin van Gelder
Arthur Japin
Arthur van Schendel